מאמרים

מאמרים

בסיס נתונים זה כולל מאמרים בעד ונגד מתן תמריצים לתורמי איברים. כל הכותרות יופיעו באדום, אך הטקסט המציין את המאמרים התומכים במתן תמריצים כספיים יופיע בגופן ירוק – ואלה שאינם תומכים בכך יופיעו בגופן אדום. אנו מקווים כי האפשרות לבחון את שני הצדדים של הוויכוח תוביל להבנה עמוקה יותר של הסוגיות.

Go To Top »