עצומה

עצומה

אנא חתמו על עצומה זו, שבסופו של דבר תוצג לפני הממשלה כדי לעודד את המחוקקים להעריך מחדש את המצב הנוכחי ולשנות את החוק, כך שתורמי איברים יוכלו לקבל באופן חוקי תמריצים כספיים עקיפים, מן הממשלה או מגופים שאושרו על ידה.

ארגונים ואנשים המתנגדים למתן תמריצים כספיים שיגבירו את תרומות האיברים הם קרן הכליות הלאומית, ד”ר דל מוניקו, ד”ר ארט קפלן – מומחה לאתיקה מאוניברסיטת פנסילבניה, ד”ר קלייב קלנדר ואחרים.

עם זאת, סקר גאלופ שנערך לאחרונה מראה שרוב האמריקאים תומכים בשינוי החוק, ונוסף עליהם תומכים בשינוי החקיקה הנוכחית גם חוקרים בולטים רבים, אנשי אתיקה, כלכלנים ורופאים. אלה כמה מהם

Dr. Benjamin Hippen, Nephrology and Internal Medicine North Carolina
Dr. Sally Satel, Scholar, American Enterprise Institute
Mark J. Cherry, Ph.D., Assistant Professor, Saint Edward’s University, in Austin, Texas
Dr. James Stacey Taylor, Associate Prof of Philosophy at the College of N.J.
Dr. Michele Goodwin, Law Professor
Dr. Arthur Matas, Former president of the American Society of Transplant Surgeons
Dr. Michael Friedlaender, Kidney Transplant, Hadassah University Hospital in Jerusalem
Dr. Eli Friedman, Nephrologist
Dr. Amy Friedman, Transplant Surgeon
Robby Berman, MPA, MBA, Founder and Director, Halachic Organ Donor Society
Asher Meir, Ethicist
Joel Wolowelsky, PhD, Ethicist

Please sign the on-line petition!

אנא חיתמו על העצומה המקוונת!

!

Go To Top »